Hotel EmpordàHotel Empordà

La mejor tarifa garantizada

Punt de recàrrega

L'Hotel Empordà s'ha adherit al programa Destination Charging perquè els hostes de l'hotel puguin recarregar el seu vehicle Tesla mentre estant allotjats o utilitzen les nostres instal·lacions, com El Motel Restaurant o El Motel Bar.La nova estació de recàrrega és compon de dos carregadors ràpids que proporcionen una potència de fins a 11 kW. A més d'aquests dos carregadors, posem a disposició del client un altre carregador per a cotxes elèctrics convencionals. Aquest acord és un pas més per contribuir a l'ús de vehicles elèctrics i impulsar d'aquesta manera un transport individual sostenible.


We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings
Accept all Cookies